دانلود پروژه ایستگاه های تقویت فشار انتقال گاز

دانلود پروژه ایستگاه های تقویت فشار انتقال گاز

دانلود پروژه ایستگاه های تقویت فشار انتقال گاز

همچنانکه می دانیم رشد تقاضا جهت مصرف انرژی در هر کشور تابعی از سطح زندگی و رفاه عمومی مردم و تجهیزات و امکانات موجود جهت تولید و رفع نیازهای آنان می باشد. امروزه ۷۵ درصد انرژی مورد نیاز جهان از نفت و گاز تامین می شود در نتیجه مصرف روزافزون انرژی و در نتیجه رشد تقاضای آن از یک سو و رو به پایان بودن منابع نفتی در آینده ای نزدیک از سمتی دیگر و با عنایت به جایگاه ایران در بین کشورهای دارای منابع غنی گاز طبیعی اهمیت این صنعت رو به رشد بیشتر نمایان می گردد.

ایران با داشتن ۲۸ تریلیون متر مکعب تقریبا معادل ۱۸ درصد ذخایر ثابت شده گاز جهان را در اختیار دارد و به عنوان دومین کشور بزرگ دارنده گاز طبیعی مطرح است. در این میان روسیه با داشتن ۳۰ درصد، اولین کشور و پس از ایران نیز کشورهای قطر با ۹ درصد، امارات ۴ درصد و عربستان سعودی با ۷/۳ درصد و… قرار دارند.

امروزه نفت و گاز نقش مهم و انکار ناپذیری در تامین انرژی جهان دارند. با توجه به محدود بودن منابع نفتی و مزایای متعدد سوخت گازی، نقش گاز پر رنگ تر گردیده به طوری که منابع گازی جای خود را در جهان به عنوان یکی از منابع اصلی تامین انرژی بیش از پیش باز نموده است.
شرکت ملی گاز ایران نیز در سال ۱۳۴۴ تاسیس و اولین خط لوله سراسری به قطرهای ۴۲ و ۴۰ در سال ۱۳۴۹ شمسی جهت انتقال گاز ایران به کشور شوروی سابق از پالایشگاه بیدبلند تا آستارا کشیده شد و هزینه این لوله کشی و ایستگاه های تقویت فشار روی آن به همراه هزینه احداث کارخانه های ذوب آهن اصفهان و ماشین سازی اراک توسط صادرات گاز به این کشور پرداخت گردید.
 

» فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول: آشنایی با ایستگاه

 • اتصال ایستگاه با خط سراسری
 • شماره گذاری قسمتهای مختلف ایستگاه
 • ساختمان های ایستگاه
 • مرکز تقلیل فشار
 • محوطه pig launcher, receiver
 • قسمت تخلیه گاز
 • ستون های برقگیر

فصل دوم: فرایند

 • ارتباط خطوط سراسری انتقال گاز با ایستگاه های تقویت فشار
 • ارتباط خطوط مختلف در مجاورت ایستگاه ها
 • تعویض خطوط
 • فرایند تخلیه هوا و گازدار کردن لوله ها
 • فرایند هوازدایی خطوط لوله بوسیله گاز

فصل سوم: ایستگاه تقویت فشار

 • اجزای اصلی ایستگاه
 • توربو کمپرسورها
 • خنک کننده گاز
 • اجزای کمکی ایستگاه
 • سیستم تامین هوای ابزار دقیق ایستگاه
 • مرکز تقلیل فشار
 • سیستم گرم کننده گاز
 • برق ایستگاه
 • شبکه تخلیه هیدروکربن های مایع

فصل چهارم: توربین

 • مبانی اولیه توربین گاز
 • اصول عملکرد توربین
 • ساختار توربین گاز
 • توربین های گازی در ایستگاه های تقویت فشار
 • راه اندازی توربین گازی ایستگاه
 • کمپرسور هوای توربین گازی
 • سیستم گاز سوخت توربین
 • سیستم احتراق با خاصیت نشر امواج در سطح پایین
 • سیستم روغن کاری و روانکاری
 • سیستم تهویه
 • سیستم هوای آب بندی و خنک کاری
 • هوای اگزوز

فصل پنجم: کمپرسور

 • انواع کمپرسور
 • کاربردهای کمپرسورها
 • مکانیزم های ایجاد فشار در انواع کمپرسور
 • کمپرسور سانتایفوژ
 • کمپرسور رفت و برگشتی
 • کمپرسور پیچشی
 • کمپرسورهای گاز ایستگاه و اجزا آن ها
 • سیستم روغن کاری
 • پدیده سرج

فصل ششم: سیستم های حفاظتی

 • سیستم های گازیاب و آتش یاب
 • تشخیص دهنده گاز
 • عملکرد سیستم اطفاء حریق
 • عملکرد سیستم اطفاء حریق
 • سیستم فشار زدایی و تخلیه گاز

فصل هفتم: کنترل و بهره برداری

 • کنترل توربو کمپرسورها
 • راه اندازی و توقف توربین
 • تدابیر عمومی ایمنی در ایستگاه های تقویت فشار
 • نکات ایمنی در کار با توربو کمپرسورها
 • تحلیل خط انتقال
 • واحد کنترل مرکزی DISPATCHING
 • بهره برداری

منابع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: