دانلود پروژه بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحدهای تولید کننده نفت و گاز (HAZOP STUDY)

دانلود پروژه بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحدهای تولید کننده نفت و گاز (HAZOP STUDY)

دانلود پروژه بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحدهای تولید کننده نفت و گاز (HAZOP STUDY)

HAZOP) Hazard And Operability Study)  تکنیکی برای تشخیص خطرها و تجزیه و تحلیل خطرها و ارتباط عملی با سیستم ها می باشد.
این تکنیک از سال های خیلی قبل مورد استفاده بوده است. اما همچنین پابرجا و استوار می باشد و از لحاظ بین المللی به عنوان یکی از تکنیک های تشخیص خطر پیشرفته تلقی می شود. این تکنیک تا اخیرا به طور کلی محدود شده بود برای فرآیندهای صنعتی (شیمیایی، داروسازی و نفت و گاز) و هنوز هم به طور معمول برای این صنایع قابل اجرا و عملی می باشد.
با وجود اینکه HAZOP یک تکنیک توانا می باشد، ولی با تمام این بحث ها به طور پیوسته به کار برده نمی شود و اغلب کارها به شکلی موثر انجام نمی شود. عنوان HAZOP با هر روشی که خطرها را تشخیص بدهد سازگاری دارد. ولی اغلب اوقات روش های اتفاقی برای تشخیص خطرها به کار برده می شود. در خیلی از موارد هنگامی که ما فکر می کنیم که روش مذکور HAZOP به شکلی درست به کار گرفته شده به نتیجه ای کم فایده و با خسارت زیادی مواجه می شویم و در اینجا می باشد که فکر می کنند روش مذکور نامناسب است در صورتی که …

 

» فهرست مطالب: 
 فصل اول

 • تعریف HAZOP
 • اهداف HAZOP
 • چه زمانی یک HAZOP تشکیل می گردد
 • نقش HAZOP در تحلیل ایمنی
 • سه هدف اصلی این مجموعه
 • تکنیک های تشخیص HAZOP
 • HAZOP  هازوپ
 • تکنیک ها چگونه یکدیگر را کامل می نمایند

فصل دوم

 • تجزیه و تحلیل خطر HAZOP
 • مطالعات ابتدایی
 • طراحی کردن تحقیقات و مطالعات
 • برپا داشتن جلسات تحقیق

فصل سوم

 • کلمات کلیدی HAZOP
 • گروه تحقیق HAZOP
 • آموزش HAZOP

فصل چهارم

 • سوالات سریع
 • یک لیست فرآیند مواد
 • واکنش ها
 • عملکرد
 • تجهیزات
 • لوله کشی و دریچه ها
 • آلودگی خلا و فشار
 • ماشین آلات
 • کنترل تجهیزات
 • سو عمل ها
 • چک لیست ایمنی پرسنل
 • ساختمان و ساختار
 • نواحی عملیات
 • جاده های درونی
 • چک لیست جلوگیری از آتش

فصل پنجم

 • کلمات کلیدی اصلی و فرعی برای هر خط
 • تولید فسفات دی آمونیوم
 • مسئولیت ها
 • روش HAZOP
 • فاکتور های موفقیت

فصل ششم

 • یک تشریح از تحقیق HAZOP برای یک بهره برداری مداوم
 • تزریق متانول
 • اطلاعات عمومی فرآیند

ضمائم

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: