دانلود پروژه بررسی کیفیت محصولات صوتی و تصویری و شناسایی خواسته های مشتریان (مورد مطالعه: شرکت سامسونگ)

دانلود پروژه بررسی کیفیت محصولات صوتی و تصویری و شناسایی خواسته های مشتریان (مورد مطالعه: شرکت سامسونگ)

دانلود پروژه بررسی کیفیت محصولات صوتی و تصویری و شناسایی خواسته های مشتریان (مورد مطالعه: شرکت سامسونگ)

توسعه عملکرد کیفیت روش توسعه، ویژگی ها و کارکردهایی است که به کالا یا خدمت، کیفیت می بخشند و این فرایند باعث افزایش کیفیت کالا یا خدمات بر اساس نیازهای مشتری می گردد. تاکنون مطالعات زیادی بر لزوم در نظر گرفتن عواملی همچون هزینه اجرای مشخصه فنی، سهولت پیاده سازی و غیره برای محاسبه اهمیت نسبی مشخصه های فنی در توسعه عملکرد کیفیت تاکید کرده اند. با این حال مطالعات کمی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش سعی شد تا روش پیشنهادی ارائه کنیم که بتوان عوامل جانبی همچون هزینه، سهولت پیاده سازی و تاثیرات مضر محیطی در تجزیه و تحلیل خانه کیفیت لحاظ گردد.
با توجه به شرایط خاص اقتصادی که شرکت ها در آن درگیر می باشندتوجه به الزامات و خواسته های مشتریان و فراهم نمودن ابزاری جهت بهبود کیفیت محصولات مطابق با شرایط اقتصادی بیشتر حس می‌شود. رضایتمندی مشتریان تاثیری شگرف بر حیات حال و آینده یک سازمان خواهد داشت. مشتری راضی به عنوان بلندگوی تبلیغاتی شرکت عمل کرده و همه را به سوی محصولات یا خدمات شرکت جلب می کند(شن و اتال ۲۰۰۰ ۶۳).
افزایش رقابت دسترسی به اطلاعات فراوان وجود محصولات و خدمات مشابه و غیره سبب کاهش توان رقابتی سازمان ها گشته و تنها راه بقای آنان در گرو عرضه محصولات و خدمات با ارزش بیشتر و کیفیت فوق العاده می باشد و این مستلزم نوآوری و تحول در عرضه تولیدات، خدمات و کشف و ارزیابی نیازها و خواسته های مشتریان می باشد. چنانچه این نیازها به خوبی بازیابی شوند و طرح های جدید تولید و بازاریابی ایجاد گردند، شرکت موفقیت بیشتری خواهد داشت (اوربان و هوسر۱۹۹۳،  25).
تا چند دهه قبل محصولات و خدمات ارائه شده از سوی سازمان ها بیش از آن که منطبق با خواسته ها و الزامات مشتریان  آنها باشد، نتیجه فکر خلاق مهندسان طراح آنها به شمار می رفت. به عبارت دیگر نقش مشتری در اکثر موارد تنها به یک مصر ف کننده قانع محدود می‌شد و این مهندسان سازمان بودند که در فرایند تکوین محصول نقش وی را نیز بازی می‌کردند. اما این تفکر تنها تا دهه های آخر قرن گذشته دوام داشت و رقابتی شدن بازارها، فروپاشی مرزهای تجاری، جهانی شدن اقتصاد و در نهایت افزایش سطح توقعات و الزامات مشتریان، موجب افزایش توجه و اهمیت به خواسته ها و الزامات مشتریان گردید (رضائی و دیگران۱۳۸۶،  45).
عوامل زیادی در طراحی و توسعه محصول نقش دارند، یکی از این عوامل نیازهای مشتریان است. بررسی و تأمین رضایت مشتری با در نظر گرفتن خواسته‌ها و الزامات مشتریان در طراحی و تولید محصولات در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش وفاداری  گردد، عنصری که در شرایط متلاطم اقتصادی و رقابتی امروز کلید حیاتی و مایه نجات سازمانها به شمار می رود که به نوبه خود می تواند در افزایش سهم و سودآوری سازمان ها نقشی بسزایی داشته باشد (کاوسی و سقایی۱۳۸۴ 17). شرکتهایی که به کیفیت و نیازهای مشتریان توجه می کنند، در صف مقدم رقابت قرار گرفته و می‌توانند در این بازار رقابتی به بقا ادامه دهند. برای رسیدن به این هدف ابزارهای مختلفی در دسترس سازمان ها قرار دارد. یکی از ابزارهای قدرتمند برای دخیل نمودن سلایق مشتریانQFD می باشد. توسعه عملکرد کیفیت یکی از مهمترین ابزار مدیریت کیفیت است که برای طراحی و توسعه محصول مفید است. زمانی که QFD برای طراحی محصول استفاده شود، ارتباطی بین نیازهای مشتریان و مشخصه‌های فنی طراحی از طریق ماتریس خانه کیفیت برقرار می‌گردد. ماتریس خانه کیفیت شامل ورودی های گوناگونی است که شامل اهمیت نیازهای مشتریان و رابطه بین این نیازها و مشخصه‌های فنی و همبستگی بین مشخصه‌های فنی مختلف (با یکدیگر) است (مظفری۱۳۸۹۵).
صنعت الکترونیک به عنوان یک صنعت با ارزش افزوده بالا است و خصوصا صنعت تولید تلویزیون به عنوان یکی از ستون های آن نقش مهمی در اقتصاد هر کشور بازی کند. هدف تحقیق آن است که  با استفاده از ترکیب مدل QFD-SAW سازمان را قادر سازد تا به طراحی محصول مطابق با نیاز مصرف کنندگان بپردازد. در تحقیقات گذشته تاکید بر هزینه و مسائل زیست محیطی برای توسعه محصول می شد ولی این تحقیق با تاکید بر طراحی محصول در صدد بر طرف نمودن نیازهای مشتری است. چرا که توسعه با عملکرد مناسب می تواند در طول چرخه محصول موجب رضایت و وفاداری مشتری در صنعت تلویزیون گردد. این پژوهش با توجه به گسترش سلایق مشتریان در صنعت صوتی وتصویری الکترونیک درصدد است، از این سلایق در جهت توسعه محصول و پیشی گرفتن از رقبا استفاده مطلوب نماید.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: