دانلود پروژه تاثیر فناوری اطلاعات روی بهره وری نیروی کار و دستمزد

دانلود پروژه تاثیر فناوری اطلاعات روی بهره وری نیروی کار و دستمزد

دانلود پروژه تاثیر فناوری اطلاعات روی بهره وری نیروی کار و دستمزد

نیازهای بشر چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن صرفنظر کرد. امروز با توجه به منابع کمیاب و نیازهای نامحدودی که وجود دارد، استفاده درست و مناسب از منابع کمیاب و بر طرف کردن نیازهای نامحدود امری واجب و ضروری به شمار می رود و همچنین با توجه به جهانی شدن اقتصاد و شکستن مرزهای جغرافیایی چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و … و افزایش رقابت، دولت ها و شرکت ها را بر آن داشته تا برای از دست ندادن بازارهای داخلی و خارجی و خارج نشدن از گوی رقابت داخلی وجهانی، کالاهایی با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر و قیمت پائین تر به بازارهای داخلی و خارجی شان عرضه نمایند که این می تواند با استفاده بهتر و مناسب از منابع موجود صورت گیرد. بنابراین، چیزی جز بهره وری و کارایی بیشتر عوامل تولید نمی تواند باشد.

بهره وری باعث صرفه جویی در استفاده ازمنابع کمیاب و افزایش قدرت رقابت و در مورد افراد، مزایای بهره وری همچنین به صورت دستمزدهای بالا و کیفیت بهتر زندگی شغلی ظاهر می شود.

بهره وری به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقاء سطح زندگی، رفاه بیشتر و آرامش و آسایش انسان ها می باشد، که هدف اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب میشود.

در فصل اول به ادبیات موضوعی می پردازیم که شامل تعاریف بهره وری و دستمزد و بررسی فناوری اطلاعات و تاریخچه کامپیوتر و اینترنت می باشد. در فصل دوم به بررسی مبانی تئوریک می پردازیم که فناوری اطلاعات چگونه می‌تواند روی بهره وری نیروی کار و دستمزد تأثیر بگذارد. در فصل سوم به مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است را تجزیه و تحلیل می کنیم و فصل چهارم به بحث روش نمونه گیری و برآورد موجودی سرمایه اختصاص یافته است و در نهایت، در فصل آخر ضمن برآورد مدل به نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازیم.

 

» فهرست مطالب:

  • فصل اول: ادبیات موضوعی
  • فصل دوم: مبانی تئوریک
  • فصل سوم: پیشینه تحقیق
  • فصل چهارم: روش نمونه‌گیری و برآورد موجودی سرمایه
  • فصل پنجم: برآورد مدل ها و نتیجه‌گیری و پیشنهادها

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: