دانلود پروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD)

دانلود پروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD)

دانلود پروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD)

ذخایر طبیعی نفت و گاز در دنیای کنونی با توجه به تجدید ناپذیر بودن آنها لزوم بکار گیری روش های نوین و بهینه در اکتشاف، استخراج و بهره برداری از این مخازن را امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است بدون تردید افت فشار ناشی از برداشت زیاد از این مخازن موجب می شود تا روش های حفاری سنتی فرا تعادلی بتدریج کارایی خود را از دست بدهند زیرا حفاری فرا تعادلی برای دستیابی به مخزن باعث بروز ضایعات جبران ناپذیر به سنگ مخزن و همچنین منجر به افزایش بیش از حد هزینه ها می شود.

 یکی از راه های اصلی برای بدست آوردن راندمان بالا در حفاری چاه ها و نیز تکمیل و تعمیر چاه های جدید و قدیم بدون صدمه زدن به مخزن, حفاری فرو تعادلی می باشد.

در این تحقیق ضمن برشمردن مزایای این روش حفاری نسبت به روش متداول و معرفی سازندهای کاندید به بررسی تجهیزات مورد نیاز برای انجام این عملیات و همچنین حفاری با لوله مغزی سیار  و هم چنین نمونه ای از انجام این نوع حفاری در سازند گچساران خواهیم پرداخت.

 

» فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول

 • پیشگفتار
 • مقایسه ی حفاری زیر تعادلی با حفاری عادی
 • مبانی حفاری فرو تعادلی
 • تاریخچه ی حفاری UBD  در ایران و جهان

فصل دوم

 • مزایا و ضرورت استفاده از حفاری زیر تعادلی
 • معایب حفاری زیر تعادلی
 • چاه های کاندید حفاری زیر تعادلی
 • چاه های نامناسب برای حفاری زیر تعادلی

فصل سوم

 • امکان سنجی کاربرد حفاری زیر تعادلی در سازند گچساران

فصل چهارم

 • حفاری با دستگاه لوله مغزی سیار
 • انواع دیگر روش های حفاری

منابع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: