دانلود پروژه خوردگی در صنایع نفت و گاز

دانلود پروژه خوردگی در صنایع نفت و گاز

دانلود پروژه خوردگی در صنایع نفت و گاز

از زمانیکه انسان دست به استحصال فلز از معادن زد و به ساخت ادوات فلزی و ابزارآلات پرداخت با مسئله خوردگی بطور ملموس مواجه شد. حتی قبل از تولید فلز، بشر از ادوات و ابزاری استفاده می کرده است که در معرض خوردگی قرار داشته اند مثلاً وقتی دو سنگ آسیاب بر روی هم حرکت می کردند بعلت پدیده سایش ERRISION دچار خوردگی می شدند اما به وضوح میتوان ادعا کرد که پدیده خوردگی با فلز و مشخص تر از همه فلزات با آهن گره خورده است.
در طبیعت فلز بصورت خالص وجود ندارد بلکه از ترکیبات مختلف همان فلز استحصال می گردد. طبیعت فلز را بصورت ترکیبات اولیه می خواهد و انسان نیز فلز را به حالتی که مورد نیاز و مصرف اوست نگه می دارد و تضاد و تناقض از اینجا ناشی می شود.
CORRODE یک واژه یونانی به معنی قطعه قطعه شدن و مضمحل شدن است که واژه CORROSION یعنی خوردگی از آن مشتق شده است. پدیده خوردگی یکی از معضلات تکنولوژیک جهان صنعت است که بر روی فلزات و سازه های بتنی ایجاد می شود و در اصطلاح عامه خوردگی را بنام "زنگ زدگی" می شناسند. مسائل و مشکلات خوردگی نه تنها در واحد های صنعتی بلکه در مواردی از زندگی روزمره نیز ملموس و قابل ملاحظه است. تاثیرات این پدیده در ساختمان ها، راه ها، وسایل نقلیه، لوله های آب، گاز و … موجب اتلاف سرمایه های هنگفتی می شود. اتلاف مواد و مصالح، کاهش بازدهی، آلودگی محصولات، افزایش هزینه های تعمیراتی، توقف عملیات و ازدیاد هزینه های پرسنلی را می توان از اثرات مهم ناشی از خوردگی دانست.

 

» فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول

 • دیپایچه
 • مقدمه ای بر خوردگی
 • انواع خوردگی
 • روش های مهار خوردگی

فصل دوم

 • آماده سازی سطح فلزات
 • پوشش COATING
 • پوشش گرم  COAL TAR
 • پوشش سرجوش ها در روی کانال
 • پوشش شیر آلات و اتصالات آن ها
 • طراحی و انتخاب پوشش
 • عوامل ضعیف شدن
 • پوشش های جدید

فصل سوم

 • حفاظت کاتدی
 • سیستم های حفاظت کاتدی
 • بسترهای آندی CROUND BEDS
 • انواع بسترهای آندی

فصل چهارم

 • ابزار، مصالح و دستگاههای مورد استفاده در سیستمهای حفاظت کاتدیک

فصل پنجم

 • اندازه گیری MEASURING

منابع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: