دانلود پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت و کاربردهای آن در کشور

دانلود پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت و کاربردهای آن در کشور

دانلود پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت و کاربردهای آن در کشور

مطالعات جدید نشان می دهد که بیش از ۴۰ درصد نفت مخازن فلات قاره در حوزه خلیج فارس را می توان به روش تزریق آب (با توجه به منابع آبی فراوان و دسترسی آسان) برداشت کرد. در مطالعات انجام شده به وسیله دانشجویان و کارشناسان مهندسی مخازن آمده است: تزریق آب به درون مخازن موجب جا به جایی نفت خواهد شد و این جابه جایی سبب می شود تا جریان نفت از ماتریس، داخل ترک ها شده و از آنجا وارد چاه شود. بر اساس این گزارش، سرعت بازیابی نفت از مخازن ترک دار به عوامل متعددی از جمله خواص بلوک های ماتریس، فشار مخزن، تاریخچه اشباع سیستم ترک و ویسکوزیته سیالات و سرعت تزریق بستگی دارد؛ استفاده صحیح از منابع نفتی کشور، به منظور افزایش طول عمر آنها ایجاب می کند تا مدیریت صحیحی در این باره اعمال شود.
هم اکنون تزریق گاز و تزریق آب دو روش اصلی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی کشور است؛ اگرچه در مناطق خشکی کشور، تزریق گاز به عنوان اصلی ترین روش ازدیاد برداشت در اولویت قرار می گیرد (در برخی میدان های نفتی مناطق نفت خیز جنوب، تزریق آب همچنان ادامه دارد) اما در فلات قاره ایران به دلیل دسترسی آسان به آب، تزریق آب در اولویت قرار می گیرد؛ در همین زمینه موضوع تزریق آب در میدان های نفتی رسالت، رشادت و سلمان در حال مطالعه است.

 

» فهرست مطالب:
فصل اول

 • مقدمه
 • روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و کاربرد آن در کشور
 • تولید اولیه (طبیعی) نفت

فصل دوم

 • روش‌های بهبود بازیابی نفت
 • فشار اشباع (Bubble Point Pressure)
 • کلاهک گازی (Gas Cap)
 • سفره آبی (Aquifer)
 • امتزاج‌پذیری (Miscibility)
 • اوپک (OPEC)
 • تولید طبیعی (Primary Recovery)
 • انبساط سنگ و سیال
 • رانش توسط گاز محلول
 • رانش کلاهک گازی
 • ورود آب به سازند نفتی
 • تولید بهبودیافته (IOR or Improved Oil Recovery )
 •  برداشت ثانویه (Secondary Recovery)
 • روش‌های ازدیاد برداشت ثالثیه (Tertiary Recovery)

فصل سوم

 • تزریق آب به مخازن نفت و تاثیر آن بر خواص فیزیکی سنگ مخزن
 • مطالعه پدیده های مختلف در فرآیند مدیریت آب و تزریق مجدد آب تولیدی به منظور بهبود ضریب بازیافت چاه ها

فصل چهارم

 • پیش بینی تشکیل رسوب در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی ایران
 • تئوری
 • نتایج مدلسازی

فصل پنجم

 • چرا تزریق به مخازن نفت، اولویت اصلی در مصرف گاز طبیعی است؟

فصل ششم

 • اهمیت تزریق گاز به مخازن نفتی

فصل هفتم

 • تزریق دی اکسید کربن به جای تزریق گاز به چاه های نفت

مراجع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: