دانلود پروژه طراحی سیستم تصفیه پساب های صنعتی

دانلود پروژه طراحی سیستم تصفیه پساب های صنعتی

دانلود پروژه طراحی سیستم تصفیه پساب های صنعتی

آلودگی، به معنای وارد شدن یا وارد کردن مواد زیان بار، سمی یا انرژی (گرمایی یا صوت) در محیط زیست انسان، جانوران و گیاهان، بیش از حد مجاز است که سبب مخاطره آمیز شدن منابع زیستی و به خطر افتادن زندگی و سلامتی جانداران می شود. آلاینده، ماده یا عاملی است که وجود آن بیش از یک حد معین در محیط زیست جانداران، سبب به خطر افتادن زندگی و سلامتی آن ها می‌شود.
پساب های صنعتی، چه از نظر تولید کنندگان آن و چه از نظر سازمان بین المللی محیط زیست به عنوان مهم ترین آلاینده های محیط زیست به شمار می روند، زیرا ترکیبات آلی و غیر آلی تشکیل دهنده آن ها جز ترکیباتی هستند که سازمان بین المللی محیط زیست به دلیل ویژگی هایی از قبیل: آسیب رساندن به سلامت افراد و فعالیت حیاتی گیاهان و جانوران، ایجاد کاهش در تنوع اکوسیستم، قابلیت اشتعال و خورندگی و… از آن ها به عنوان مواد آلاینده نام برده است.
یکی از مهم ترین اهداف تصفیه پساب علاوه بر تامین شرایط بهداشتی انسان و حفاظت محیط زیست، بازیابی و استفاده مجدد آن برای کشاورزی و پرورش آبزیان  مخصوصا در کشورهای خشک و نیمه خشک است. امروزه کشورهای صنعتی و پیشرفته میلیاردها دلار برای مدیریت پساب های صنعتی و ابداع روش هایی جهت تولید ضایعات بی خطر برای محیط زیست هزینه می نمایند. بنابراین حفاظت از منابع آب در برابر آلودگی های پیچیده تر و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت بهینه نمودن تصفیه آب از تلاش های بشر درآینده خواهد بود.

 

» فهرست مطالب:
فصل اول: فرآیندهای تصفیه
۱-۱) فرآیندهای تصفیه
۱-۲) ترکیبات آلی موجود در پساب
۱-۳) مراحل تصفیه ی پساب
      ۱-۳-۱) تصفیه ی اولیه
      ۱-۳-۲) تصفیه ی ثانویه
۱-۳-۲-۲) روش های متداول تصفیه ی بی هوازی
۱-۳-۳) تصفیه ی نهایی
فصل دوم: مراحل تصفیه مراحل تصفیه ی فیزیکی
۲-۱) شناور سازی
      ۲-۱-۱) شناور سازی ثقلی
               ۲-۱-۱-۱) جداکننده ی API
               ۲-۱-۱-۲) جدا کننده ی CPI
      ۲-۱-۲) پکیج های هیدروسیلیکون
      ۲-۱-۳) شناور سازی به کمک هوای فشرده (DAF)
      ۲-۱-۴) سیستم های IAF
۲-۲) ته نشینی
      ۲-۲-۱) مراحل شفاف سازی
      ۲-۲-۲) واحد پیش ته نشینی
               ۲-۲-۲-۱) حوضچه‌های مستطیلی
               ۲-۲-۲-۲) حوضچه‌های دایره‌ای
      ۲-۲-۳) واحد زلال‌ساز یا کلاریفایر
     ۲-۲-۴) مواد شیمیایی در کلاریفایرها
     ۲-۲-۵) انواع کلاریفایر
            ۲-۲-۵-۱) کلاریفایر های ته نشینی
            ۲-۲-۵-۲) ته‌نشین‌‌سازهای دارای صفحات مورب
            ۲-۲-۵-۳) کلاریفایرهای لجن تماسی
     ۲-۲-۶) پارامترهای اصلی در کنترل کلاریفایرها
            ۲-۲-۶-۱) کدورت آب خروجی
            ۲-۲-۶-۲) سختی‌ آب خروجی
            ۲-۲-۶-۳) میزان تزریق مواد شیمیایی
      ۲-۲-۷) فلوکلاریفایرها یا کلاریفلوکولاتور
مراحل تصفیه ی شیمیایی
۲-۳) تصفیه ی شیمیایی
      ۲-۳-۱) پلیمرهای منعقد کننده
      ۲-۳-۲) آزمایش جارتست
      ۲-۳-۳) ترکیبات آلومینیوم در تصفیه ی پساب
۲-۴) گند زدایی
      ۲-۴-۱) روش های گندزدایی
      ۲-۴-۲) گندزدایی به روش کلر
      ۲-۴-۳) مضرات کلرزنی آب
      ۲-۴-۴) استفاده از ازن در گندزدایی آب
      ۲-۴-۵) گندزدایی به روش پرتودهی
مراحل تصفیه ی بیولوژیکی
۲-۵) تصفیه بیولوژیکی
      ۲-۵-۱) اکسیداسیون بیولوژیکی مواد آلی
      ۲-۵-۲) اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی
      ۲-۵-۳) فرایند های مختلف تصفیه ی بیولوژیکی پساب ها
              ۲-۵-۳-۱) فرایندهای هوازی
                  ۲-۵-۳-۱-۱) فرایندهای لجن فعال
                  ۲-۵-۳-۱-۲) فیلترهای چکنده
                  ۲-۵-۳-۱-۳) راکتورهای بسته ای مرحله ا ی (SBR)
                  ۲-۵-۳-۱-۴) بیوراکتورهای غشایی  (MBR) 
                  ۲-۵-۳-۱-۵) تماس دهنده های RBC
              ۲-۵-۳-۲) فرایندهای بی هوازی
                  ۲-۵-۳-۲-۱) فیلترهای بی هوازی بالارو
                  ۲-۵-۳-۲-۲) راکتور بافلدار بی هوازی ABR
                  ۲-۵-۳-۲-۳) بیوفیلتر چند مرحله ای بی هوازی MAB
                  ۲-۵-۳-۲-۴) راکتورهای UASB
                  ۲-۵-۳-۲-۵) فیلتر بی هوازی
                  ۲-۵-۳-۲-۶) راکتور های بستر سیال
                  ۲-۵-۳-۲-۷) تصفیه در برکه های دوزیستی
              ۲-۵-۳-۳) دفع لجن در سیستم های تصفیه
فصل سوم: تازه ترین تحولات علمی در تصفیه ی پساب های صنعتی
۳-۱) حذف آرسنیک
۳-۲) حذف آلاینده های آلی با استفاده از نانوذرات تیتان
۳-۳) نانوفیلتر ها
۳-۴) استفاده از نانولوله های کربنی
۳-۵) نانوبسپارهای متخلخل
۳-۶) رنگ زدایی از آب آشامیدنی
فصل چهارم : تصفیه ی آب و پساب واحدهای تولید صنایع غذایی
۴-۱) مقدمه
۴-۲) آب تازه
        ۴-۲-۱) تصفیه ی مقدماتی
        ۴-۲-۲) هوادهی
        ۴-۲-۳) انعقاد، لخته سازی و شفاف سازی
        ۴-۲-۴) فیلتراسیون
        ۴-۲-۵) گند زدایی
              ۴-۲-۵-۱) کلرزنی
             ۴-۲-۵-۲) ازن
        ۴-۲-۶) آب دیگ بخار
        ۴-۲-۷) آب برج خنک کننده
۴-۳) پساب
        ۴-۳-۱) انواع پساب حاصل از فرایندهای تولید مواد غذایی
        ۴-۳-۲) تصفیه ی فیزیکی
        ۴-۳-۳) تصفیه ی شیمیایی
        ۴-۳-۴) تصفیه ی بیولوژیکی
              ۴-۳-۴-۱) تصفیه ی هوازی – توده ی زیستی معلق
              ۴-۳-۴-۲) تصفیه ی هوازی _ فناوری پایین
              ۴-۳-۴-۳) تصفیه ی بی هوازی
              ۴-۳-۴-۴) استفاده از بیو گاز
۴-۴) دفع لجن
۴-۵) دفع نهایی پساب
نتیجه گیری
منابع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: