دانلود پروژه طراحی و معماری انجمن خوشنویسان

دانلود پروژه طراحی و معماری انجمن خوشنویسان

دانلود پروژه طراحی و معماری انجمن خوشنویسان

یکی از مهمترین شاخصه های شکل دهنده هر بنای معماری، توجه به مخاطبان آن است و یکی از بزرگترین ویژگیهای هر مجموعه شهری (از جمله مجموعه های فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی و…) میزان توفیق آن در جلب مردم که به عنوان مالکان اصلی آن میباشند. دعوت و جذب مخاطبان و برقراری ارتباطی ساده و بی پیرایه با آنان و ایجاد فضایی مناسب جهت تماس با مقوله هنر و فعالیتهای فرهنگی و هنری بدون هیچ گونه تشریفات خاص و دست و پا گیر مهمترین هدف در روند شکلدهی به این مجموعه میباشد. در زیر  نمونههایی از مبانی نظری که در جهت رسیدن به اهداف فوق در مراحل مختلف طراحی مورد استفاده قرار گرفته است ذکر میگردد:

– ایجاد فضای شهری زنده و پویا به عنوان کانون فعالیتهای هنری در خدمت مردم دارای حریم خصوصی برای استفاده عموم و در خدمت فضاهای شهری پیرامون ایجاد فضاهای معماری منطبق و در خدمت فعالیتهای هنری عمومی.

(فایل کامل بدون طراحی است با منابع بروز و جدید ومتفاوت با فایلهای موجود در اینترنت بطور کامل توسط کارشنای تدوین شده است)

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: