دانلود پروژه فرآیند آشام در مخازن شکافدار

دانلود پروژه فرآیند آشام در مخازن شکافدار

دانلود پروژه فرآیند آشام در مخازن شکافدار

سنگ های مخازن کربناته نفوذ پذیری و تخلخل بسیار زیادی را در مقایسه با سنگ های دیگر از خود نشان می دهند. مخازن کربناته شکافدار از نقطه نظر رفتاری تولید بسیار بالایی دارند که به احتمال فراوان به نفوذ پذیری سنگ ماتریس بستگی دارد.
برای فهم بهتر از مخازن کربناته شکافدار این مثال لازم است که چاهی که کمتر از ۱۰ فوت در یک مخزن شکافدار نفوذ کرده سرعت تولید به مقدار زیادی یعنی bbI/day 30.000 می باشد د صورتی در یک مخزن غیر شکافدار این امکان وجود دارد چاهی که بیشتر از ft 1000 در این مخزن نفوذ کرده تولید بسیار پایینی داشته باشد. این اختلاف بسیار زیاد را فقط می توان به شکاف یا درز موجود در مخزن نسبت داد.

یک مخزن شکافدار در دوره تولید خود بصورت عمودی ممکن است به چندین ناحیه مشخص و مجزا تقسیم بندی شود.

  1. کلاهک گازی
  2. ناحیه هجوم یافته توسط گاز (Gas Invaded Zone)
  3. نفت زیر اشباع
  4. ناحیه هجوم یافته توسط آب (Water Invaded Zone)
  5. سفره آبی

ناحیه هجوم یافته توسط آب و گاز قسمتی از مخزن می باشند که بلاک ها بوسیله گاز و آب داخل شکاف ها احاطه شده اند. نفتی که در ناحیه هجوم یافته توسط گاز از بلاک ها تولید می شود به مقدار بسیار زیادی به نیروی ریزش ثقلی وابسته است.
در ناحیه مورد هجوم توسط آب علاوه بر نیروهای گرانشی، آشام مویینگی هم بر عملکرد بازیافت تاثیر می گذارد. نیروی گرانشی که نتیجه اختلاف دانسیته بین نفت و گاز یا آب و نفت می باشد بسیار حائز اهمیت و ضروری می باشد. لازم به ذکر است که این نیروها در خلاف جهت نیروهای مویینگی می باشند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: