دانلود پروژه پلیمرها و تاثیر آن ها بر گل حفاری

دانلود پروژه پلیمرها و تاثیر آن ها بر گل حفاری

دانلود پروژه پلیمرها و تاثیر آن ها بر گل حفاری

تجارب گذشته حفاری نشان می دهد که گل حفاری بنتونیتی به رغم کنترل و ایجاد خواص سیالیت، در شرایطی خاص قادر به حفظ خواص مطلوب نبوده و بعضا موجب ایجاد اشکالاتی در امر حفاری و کاهش راندمان آن می شود. افزایش سرعت حفاری نیاز به سیالی دارد که در سرعت های برشی و حرارت زیاد (در انتهای ستون حفاری و نازل های سرمته حفاری) از کمترین گرانروی و در فضای حلقوی از گرانروی بهینه برخوردار باشد تا بتوانند تراشه های حفاری را به بیرون چاه هدایت نموده و هنگام توقف عملیات، با حفظ گرانروی از ریزش و بازگشت تراشه ها به پشت سرمته جلوگیری نماید. همچنین گل حفاری ایده آل می بایست در برابر آلودگی های مختلف مخصوصا کلسیم و منیزیم پایدار باشد.
محدودیت های فراوان و عدم کارایی مناسب گل های حفاری بنتونیتی موجب می شود سیالات دیگری بعنوان جایگزین آنها مد نظر قرار گیرند. از اینرو استفاده از گل های پلیمری مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته است که علاوه بر ایجاد گرانروی در سیستم، در برابر آلودگی های مختلف پایدار و بخوبی افت صافی را کنترل می نماید. گل های پلیمری ممکن است فقط از پلیمر ها و مواد وزن افزا ساخته شده باشند و یا برای رسیدن گل به مقداری مناسب از نظر ویسکوزیته و قدرت ژله ای، از مقداری بنتونیت پیش هیدراته (به دلیل کاهش هزینه و بهبود وضعیت افت صافی) استفاده شود.

 

» فهرست مطالب:
فصل اول

 • مقدمه
 • ساختارهای شالوده ای پلیمرها
 • پلیمرهای بکار رفته در سیالات حفاری
 • مشتقات سلولزها    
 • کربوکسی متیل سلولز (CMC)
 • هیدروکسی اتیل سلولز
 • اتیلن عامل قلیایی سلولز
 • نشاسته   
 • پلی ساکاریدهای میکروبی – چسب زانتان
 • چسب های طبیعی – گوار GUAR
 • لیگنین ها و لیگنوسولفات ها
 • لیگنین های معدنی
 • تانن
 • پلی سولفونات ها
 • پلیمرهای مصنوعی
 • پلی اکریلات ها
 • هم پلیمرهای اکریلامید – اکریلات
 • هم پلیمرهای ونیل استات و مالیک انیدرید
 • سورفکتانت ها
 • امولسیون کننده های نفت در آب
 • امولسیون کننده های آب در نفت
 • عوامل فومی کننده
 • عوامل غیر فومی کننده
 • رابطه بین ساختار و عملکرد پلیمر در سیالات حفاری
 • چسبندگی
 • غیر منعقد کننده ها
 • منعقد کننده ها
 • سیالات بدون افزاینده
 • استفاده از گل حفاری

فصل دوم :

 • مقایسه گل های پلیمری با گل های بنتونایتی و بررسی اثرات آلاینده ها برآن ها
 • ساختار های پلیمری XC و PHPA
 • آلاینده ها
 • تجهیزات و مواد مورد استفاده
 • گرانروی سنج دوار مدل ۳۵
 • دستگاه فیلتر پرس
 • مدل پلاستیک بینگهام
 • مفاهیم پارامتر های اندازه گیری شده
 • تعیین مقادیر نقطه وراوی، ویسکوزیته ظاهری و ویسکوزیته پلاستیکی در آزمایشگاه
 • اندازه گیری افت صافی (FL) گل و خاصیت اندود کردن دیواره
 • تاثیر غلظت های مختلف از آلاینده های (++Ca++، Mg) روی خواص گل پلیمری
 • XC و PHPA با آب نمک اشباع
 • اثر حرارت بر گل بنتونیتی و گل های پلیمری  XC و PHPA
 • نتیجه گیری

فصل سوم :

 • بررسی کاربرد پلیمر برای تغییر رئولوژیکی گل حفاری
 • دستگاه ها
 • روش ها
 • الگوی جریان
 • گرانروی موثر
 • گرانروی پلاستیک و نقطه تسلیم
 • استحکام ژل

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: