دانلود کتاب چگونگی تدوین طرح کسب و کار (How to Write a Business Plan)

دانلود کتاب چگونگی تدوین طرح کسب و کار (How to Write a Business Plan)

دانلود کتاب چگونگی تدوین طرح کسب و کار (How to Write a Business Plan)

طرح کسب و کار، سند مکتوبی است که شرح و نمای کلی از آینده شرکت شما را ارائه می دهد. همه مشاغل باید برای خود طرح کسب و کار داشته باشند. این طرح می بایست استراتژی و اهداف کلیدی کسب و کار شما را توضیح دهد تا از جایی که اکنون هستید به جایی که می خواهید در آینده باشید برسید.

طرح کسب و کار شما ابزاری است که از آن برای متقاعد کردن مخاطبان هدفتان استفاده می کنید که کار کردن با شما، یا سرمایه گذاری در کسب و کار شما، یک انتخاب هوشمندانه است.

هیچ راه درست یا غلطی برای نوشتن طرح کسب و کار وجود ندارد. آنچه مهم است این است که برنامه شما نیازهای شما را برآورده کند.

 • این کتاب در سال ۲۰۰۴ و در ۱۲ فصل نگارش شده است و مرجع کاملی برای نوشتن یک بیزینس پلن کامل میباشد.
 • این کتاب جزو پرفروشترین کتابهای حوزه کسب و کار میباشد.
 • برای راه اندازی مشاغل یا جمع آوری پول برای گسترش کسب و کار موجود ، به یک طرح تجاری سالم نیاز دارید. برای بیش از ۳۰ سال ، نحوه نوشتن یک طرح تجاری به کارآفرینان نوپا – از مشاغل کوچک خدمات و خرده فروشان تا شرکت های بزرگ تولیدی – کمک کرده است تا برنامه های برنده را بنویسند و بودجه لازم را دریافت کنند.
 • این کتاب پرفروش شامل دستورالعمل ها و فرم های گام به گام روشنی برای تهیه یک برنامه تجاری قانع کننده با پیش بینی های مالی واقع بینانه ، استراتژی های بازاریابی موثر و اهداف کلی تجارت است.

 

» سرفصلهای کتاب به شرح زیر میباشد:

۱ – Benefits of Writing a Business Plan

 • A. What Is a Business Plan? ……………………………………………………………. 1/2
 • B. Why Write a Business Plan? ………………………………………………………. 1/2
 • C. Issues Beyond the Plan ……………………………………………………………… 1/3

۲ – Do You Really Want to Own a Business?

 • A. Introduction …………………………………………………………………………….. 2/2
 • B. Self-Evaluation Exercises ……………………………………………………………. 2/3
 • C. How to Use the Self-Evaluation Lists …………………………………………… 2/6
 • D. Reality Check: Banker’s Analysis ………………………………………………… 2/6

۳ – Choosing the Right Business

 • A. Introduction …………………………………………………………………………….. 3/2
 • B. Know Your Business …………………………………………………………………. 3/2
 • C. Be Sure You Like Your Business………………………………………………….. 3/3
 • D. Describe Your Business …………………………………………………………….. 3/4
 • E. Taste, Trends, and Technology: How Will the Future
  Affect Your Business? ………………………………………………………………… 3/8
 • F. Break-Even Analysis: Will Your Business Make Money? ……………….. 3/11
 • G. What You Have Accomplished …………………………………………………. 3/21

۴ – Potential Sources of Money to Start or Expand Your Small Business

 • A. Introduction …………………………………………………………………………….. 4/3
 • B. Ways to Raise Money ……………………………………………………………….. 4/3
 • C. Common Money Sources to Start or Expand a Business ………………….. 4/9
 • D. Additional Money Sources for an Existing Business ……………………… 4/16
 • E. If No One Will Finance Your Business, Try Again ……………………….. 4/18
 • F. Secondary Sources of Financing for Start-Ups or Expansions …………. 4/18
 • G. Conclusion ……………………………………………………………………………. 4/21

۵ – Your Resume and Financial Statement

 • A. Introduction …………………………………………………………………………….. 5/2
 • B. Draft Your Business Accomplishment Resume………………………………. 5/2
 • C. Draft Your Personal Financial Statement ………………………………………. 5/8

۶ – Your Profit and Loss Forecast

 • A. Introduction …………………………………………………………………………….. 6/2
 • B. What Is a Profit and Loss Forecast? ……………………………………………… 6/2
 • C. Determine Your Average Cost of Sales ………………………………………… 6/3
 • D. Complete Your Profit and Loss Forecast ……………………………………….. 6/5
 • E. Review Your Profit and Loss Forecast ………………………………………… 6/15

۷ – Your Cash Flow Forecast and Capital Spending Plan

 • A. Introduction …………………………………………………………………………….. 7/2
 • B. Prepare Your Capital Spending Plan ……………………………………………. 7/3
 • C. Prepare Your Cash Flow Forecast ……………………………………………….. 7/5
 • D. Required Investment for Your Business ………………………………………. 7/11
 • E. Check for Trouble …………………………………………………………………… 7/12

۸ – Write Your Marketing and Personnel Plans

 • A. Introduction …………………………………………………………………………….. 8/2
 • B. Marketing Plan ………………………………………………………………………… 8/2
 • C. Personnel Plan ……………………………………………………………………….. 8/10

۹ – Editing and Finalizing Your Business Plan

 • A. Introduction …………………………………………………………………………….. 9/2
 • B. Decide How to Organize Your Plan ……………………………………………. 9/2
 • C. Write Final Portions of Your Plan………………………………………………… 9/3
 • D. Create the Appendix …………………………………………………………………. 9/7
 • E. Create Title Page and Table of Contents ………………………………………. 9/8
 • F. Complete Your Final Edit …………………………………………………………… 9/9
 • G. Consider Using a Business Consultant ……………………………………….. 9/10

۱۰ – Selling Your Business Plan

 • A. How to Ask for the Money You Need ………………………………………… 10/2
 • B. How to Approach Different Backers ………………………………………….. 10/4
 • C. What to Do When Someone Says “Yes” …………………………………….. 10/7
 • D. Plan in Advance for Legal Details ……………………………………………… 10/8

۱۱ – After You Open—Keeping on the Path to Success

 • A. Introduction …………………………………………………………………………… 11/2
 • B. Watch Out for Problem Areas …………………………………………………… 11/2
 • C. Getting Out of Business …………………………………………………………… 11/6

۱۲ – Good Resources for Small Businesses

 • A. Introduction …………………………………………………………………………… 12/3
 • B. Business Consultants……………………………………………………………….. 12/3
 • C. Books……………………………………………………………………………………. 12/4
 • D. Pamphlets ……………………………………………………………………………… 12/9
 • E. Magazines—Continuing Small Business Help……………………………… 12/9
 • F. Computers and Business ………………………………………………………… 12/10
 • G. Online Business Resources …………………………………………………….. 12/12
 • H. Formal Education ………………………………………………………………….. 12/14

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: