دانلود کنترل پروژه مجموعه ورزشی (استادیوم)

دانلود کنترل پروژه مجموعه ورزشی (استادیوم)

دانلود کنترل پروژه مجموعه ورزشی (استادیوم)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF  
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: ۲۱۸۸
 • تعدادفعالیت: ۵۰
 • چک لیست تکمیل – ساختار شکست – نمودار گانت چارت – درصد پیشرفت – وزن
 • ۲ صفحه
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: ۸۷-۹۲

 

 1. کنترل پروژه زمانبندی تفصیلی.
 2. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، چک لیست تکمیل، ساختار شکست، روابط پیش نیازی، تاریخهای شروع و پایان، مدت، درصد پیشرفت واقعی، درصد پیشرفت برنامه، وزن و درصد پیشرفت وزنی هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • احداث مجموعه ورزشی
  • طراحی و گودبرداری
  • فونداسیون
  • اسکلت
  • سفت کاری
  • سقف سازی
  • نازک کاری
  • نما
  • تاسیسات
  • نقاشی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: