دانلود گزارش آزمایشگاه استخراج فلزات – آزمایش حل سازی متلاطم

دانلود گزارش آزمایشگاه استخراج فلزات – آزمایش حل سازی متلاطم

دانلود گزارش آزمایشگاه استخراج فلزات – آزمایش حل سازی متلاطم

همراه محلول بارداربدست آمده یکسری ناخالصی نیز وجود دارد که مناسب برای بازیابی فلز از آن نیست. در نتیجه یک مرحله تصفیه قبل از بازیابی برای محلول آبی لازم است. استخـراج حلالی روشی انتخـابی است که در آن جزء مورد نظر از یک محلول به محلول دیگر انتقال می یابد. محلول آبی حاوی عنصر فلزی مورد نظر و یکسری ناخالصی می باشد. به منظور تصفیه این محلول، از یک محلول آلی استفاده می کنیم. برای هر فلزی این محلول آلی فرق می کند. یکی از روش های پرعیارسازی یا تصفیه، فرایند استخراج حلالی یا SX است. محلول آلی دارای یک جزء استخراج کننده است که موجب استخراج جزء فلزی مورد نظر از فاز آبی به فاز آلی می شود. چون استخراج کننده گران است، محلول آلی حاوی رقیق کننده نیز می باشد؛ البته هر دو جزء، مواد آلی هستند و محلول آلی در کل یک مایع همگن است. استخراج کننده به شکل انتخابی فقط جزء فلزی مورد نظر را از محلول آبی به محلول آلی منتقل میکند و بنابراین محلول آبی باقیمانده دیگر حاوی فلز نیست و به عنوان پساب یا دورریز محسوب می شود.

 

  • ارائه شده در دانشگاه صنعتی شریف
  • قابل ارائه برای مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد- رشته مهندسی مواد 
  • قابل ارائه برای آزمایشگاه استخراج فلزات، تولید فلزات، فرآیندهای تولید مواد و … 

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: