دانلود گزارش آزمایشگاه خواص سیالات

دانلود گزارش آزمایشگاه خواص سیالات

دانلود گزارش آزمایشگاه خواص سیالات

مخزن نفت ساده ترین شکل جمع یک ذخیره نفتی در زیر زمین و کوچکترین واحد از نظر اقتصادی است . از خصوصیات هر مخزن آن است که فشار هیدرو استاتیک و یا فشار مخزن در تمام نقاط آن یکسان باشد و بخشهای نفت و یا گاز تحت آن میزان فشار قرار گیرند.
اندازه و سطح مخازن نفتی به مقادیر مختلف از چند متر مربع تا چند صد مترمربع است . محتوای نفتی یک مخزن ممکن است گاز , گاز-نفت یا عمدتا نفت باشد . واﮊه مخازن عمده نفتی برای آندسته از مخازن بکار میرود که بطور قراردادی بیش از ۵۰ میلیون بشکه نفت داشته باشند.

– ساختمان شیمیایی آسفالتین و پارافین :
بخش اعظم رسوبات نفتی , پارافینها و آسفالتین ها میباشند . این رسوبات بر روی سطح تجهیزات یا درون چاه ها و لوله ها بوجود آمده و سبب بروز مشکلات زیادی میشوند.شدت این رسوبات بسته به ترکیبات نفتی و عمق چاه و افت فشار و گرمای بدنه چاه متفاوت میباشد .

در بیشتر مواقع این رسوبات در چاههای کم عمق و با درجه API  کم وجود دارند.

– مهمترین دلایل برای جداسازی این مواد از نفت خام به شرح زیر است:

  1. انبساط گاز سبب کاهش دمای محصول میشود . 
  2. نفت موجود را توسط انبساط گاز سرد کرده و نیروی لازم را برای بالا رفتن نفت به سطح چاه فراهم می آورند .
  3. محصول از نفت به گاز انتقال حرارت انجام داده و خنک میشود و گرمای منتقل شده به محیط داده می شود .
  4.  گاز حل شده که درون محلول دچار نوسان میشود , سبب سرد شدن محلول می شود . 
  5. کاهش دمای محلول به سبب وجود آب در سیستم میباشد .
  6. به منظور تبخیر مواد سبکتر , در حجم و دما تغییراتی ایجاد میکنند .

معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده میکنیم کمی مشکل است.
در آزمایشگاه باید تمام حواس به نحوه و روش آزمایش باشد و وقت کمی برای یادداشت برداری وجود دارد.
گزارش آزمایشگاه خواص سیالات شامل تئوری آزمایش،شرح آزمایش،محاسبات،جداول و  … از آزمایشات است.

 

» این گزارش آزمایشگاه شامل تئوری،شرح،آنالیز داده ها،جداول و نمودارها،عکس و …  سه آزمایش میباشد که عبارتند از:
– اندازه گیری میزان آسفالتین در نفت خام
– اندازه گیری ویسکوزیته سیال مخزن
– اندازه گیری وزن مولکولی یک سیال نفتی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: