دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش رنگ

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش رنگ

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش رنگ

یکی از راه‌های کنترل خوردگی فلزات استفاده از پوشش‌های عایق رنگ برای جلوگیری از تماس مستقیم محیط و فلز مورد حفاظت می‌باشد. به همین سبب بررسی این قسم از پوشش‌ها در دهه‌های گذشته اهمیت خاصی داشته است . در این آزمایش ۲ پوشش رنگ متفاوت (رنگ روغن، رنگ اسپری و اپوکسی) بر روی نمونه‌های فولاد نرم با سه نوع آماده‌سازی متفاوت (فسفاته کاری، آماده سازی سطحی و بدون هیچ فرایند آماده سازی) تهیه شد که از طرفی تفاوت پوشش‌های مختلف و از طرف دیگر تأثیر آماده‌سازی بر خواص پوشش‌ها مورد مطالعه قرار گرفت که در همین راستا چسبندگی رنگ روغنی از آزمون "پول آف" به ترتیب برای نمونه‌های فسفاته شده، سمباده خورده و بدون آماده سازی، ۴٫۵، ۱٫۵ و ۱٫۲ (MPa ) به دست آمده است همچنین از نتایج کراس کات می‌توان برداشت کرد که استحکام پوشش‌های رنگ روغن به خودشان در مقایسه با چسبندگی زیر لایه بیشتر است که این موضوع برای رنگ اسپری برعکس می‌باشد.

  • ارائه شده در دانشگاه صنعتی شریف 
  • قابل ارائه برای رشته مهندسی مواد (مقطع کارشناسی) و گرایش خوردگی و حفاظت از مواد (مقطع کارشناسی ارشد)
  • قابل ارائه برای آزمایشگاه خوردگی، آزمایشگاه خوردگی پیشرفته، آزمایشگاه اصول حفاظت از مواد 
  • شامل مقدمه، تئوری، نحوه انجام آزمایش، پاسخ تشریحی به خواسته های آزمایش همراه با ارائه جداول، نمودارها، تصاویر و محاسبات مورد نیاز 

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: