دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش حفاظت کاتدی فولاد در خاک

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش حفاظت کاتدی فولاد در خاک

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش حفاظت کاتدی فولاد در خاک

سیستم حفاظت کاتدی یک روش الکتروشیمیایی برای جلوگیری و یا کنترل خوردگی سازه های فلزی مدفون یا مستغرق می باشد. سیستم های حفاظت کاتدی سیستم های پویا هستند که برای کنترل خوردگی از جریان الکتریسیته استفاده می کنند. در صورت قطع جریان، خوردگی با سرعتی متناسب با ترکیب ماده/ محیط رخ خواهد داد و در صورتی که جریان تامین شده برای حفاظت کامل کافی نباشد، خوردگی با سرعت کمتری انجام می شود.
پس از اینکه سیستم حفاظت کاتدی برای ایجاد حفاظت کافی نصب و تنظیم شد، باید جریان و پتانسیل ها نسبتا ثابت بمانند. تغییرات جریان یا پتانسیل نشان دهنده بروز مشکل می باشد. حفاظت کاتدی یکی از روش هایی است که در صنعت بسیار مورد توجه قرار میگیرد و اگر درست اعمال شود میتوان خوردگی را به صفر رساند . در این پژوهش نخست مقاومت خاک ها به روش ۴ پین محاسبه گردید و نوع خاک ها از نظر درجه خوردگی تقسیم بندی گردیدند.

  • ارائه شده در دانشگاه صنعتی شریف 
  • قابل ارائه برای رشته مهندسی مواد (مقطع کارشناسی) و گرایش خوردگی و حفاظت از مواد (مقطع کارشناسی ارشد)
  • قابل ارائه برای آزمایشگاه خوردگی ، آزمایشگاه خوردگی پیشرفته ، آزمایشگاه اصول حفاظت از مواد 
  • شامل تئوری، نحوه انجام آزمایش، پاسخ تشریحی به خواسته های آزمایش همراه با جداول و نمودارها و محاسبات مورد نیاز 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: