دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش آندایز آلومینیوم

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش آندایز آلومینیوم

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش آندایز آلومینیوم

آندایزینگ روشی است که در آن با آند قرار دادن فلز باعث خورده شدن آن می شویم و یک لایه اکسیدی روی سطح بوجود می آوریم. در آندایزینگ سطحی بجود می آید که از زبری خوبی برخوردار است و باعث می شود پوشش و رنگ که در مرحله بعد به آن می زنیم از مقاومت خوبی برخوردار باشد. آندایزینگ از روشهای مناسبی است که می توان سطحی مقاوم به سایش، خوردگی و زیبا بوجود آورد که کاربردهای فراوانی دارند. بحث ها بیشتر اثر آندایزینگ بر روی مقاومت خوردگی است که در این آزمایش بحث می کنیم.

  • ارائه شده در دانشگاه صنعتی شریف 
  • قابل ارائه برای رشته مهندسی مواد (مقطع کارشناسی) و گرایش خوردگی و حفاظت از مواد (مقطع کارشناسی ارشد)
  • قابل ارائه برای آزمایشگاه خوردگی، آزمایشگاه خوردگی پیشرفته و آزمایشگاه اصول حفاظت از مواد
  • بررسی فرآیند آندایز آلومینیوم
  • مقدمه
  • تئوری
  • نحوه انجام آزمایش، پاسخ به خواسته های آزمایش با ارائه جداول و نمودارهای مورد نیاز 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: