دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی و حفاظت از مواد – آزمایش حفاظت آندی

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی و حفاظت از مواد – آزمایش حفاظت آندی

دانلود گزارش آزمایشگاه خوردگی و حفاظت از مواد – آزمایش حفاظت آندی

محافظت آندی روشی مانند حفاظت کاتدی اما به جای اینکه E قطعه را پایین آورده و در منطقه ایمن ببریم E را بالا برده و به منطقه پسیو می رویم. این روش از حفاظت کاتدی جدیدتر است. برای نگهداری E در منطقه پسیو از پتانسیو استات استفاده می کنیم و کنترل دقیق شرایط در این روش بسیار مهم است زیرا گر از شرایط پسیو خارج شویم خوردگی شدید داریم به علت نبودن امکانات مناسب برای کنترل این روش قبلاً کمتر استفاده می شد اما اکنون کاربرد زیادی پیدا کرده است.

هدف از این آزمایش، اولا به دست آوردن پتانسیل حفاظت مناسب برای فولاد زنگ نزن در محیط اسید سولفوریک بوده و سپس بررسی چگونگی و میزان حفاظت آن تحت پتانسیل به دست آمده و در شرایط حفاظت آندی است.

  • ارائه شده در دانشگاه صنعتی شریف 
  • قابل ارائه برای رشته مهندسی مواد(مقطع کارشناسی) و گرایش خوردگی و حفاظت از مواد (مقطع کارشناسی ارشد)
  • قابل ارائه برای آزمایشگاه خوردگی ، آزمایشگاه خوردگی پیشرفته و آزمایشگاه اصول حفاظت از مواد
  • مقدمه 
  • تئوری و نحوه انجام آزمایش 
  • پاسخ کامل به سوالات آزمایش همراه با محاسبات و رسم نمودارهای مورد نیاز 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: