دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – اندازه گیری مقاومت درونی باتری و ولت سنج

دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – اندازه گیری مقاومت درونی باتری و ولت سنج

دانلود گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – اندازه گیری مقاومت درونی باتری و ولت سنج

مقاومت درونی باتری، یک مقدار ثابت نیست و با گذشت زمان تغییر میکند. در این آزمایش قصد داریم که مقاومت درونی باتری و هم چنین ولت سنج را اندازه گیری نماییم. باید توجه داشته باشید که اندازه‌گیری مقاومت داخلی باتری، صرفا شاخصی جهت میزان عملکرد باتری نیست زیرا مقدار عملکرد باتری‌های سربی اسیدی می‌تواند بین ۵ تا ۱۰ درصد تغییر کند، به ویژه اگر واحدهای ثابتی داشته باشند.

به دلیل گستردگی حجم تغییرات، بهترین نتیجه از تحقیقات مربوط به مقاومت داخلی باتری هنگامی حاصل می‌شود که روش مقاومت هنگام مقایسه تغییرات بین باتری‌های مورد مطالعه از زمان ایجاد تا زمان از کار افتادگی مورد ارزیابی قرار بگیرد.

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که خورندگی، مقاومت داخلی باتری را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با مواد افزودنی الکترولیت با کیفیت بهتر، می‌توانید باعث کاهش خوردگی داخلی شوید؛ زیرا این خوردگی به عنوان واکنش‌های مضر بر روی الکترولیت و الکترودها نیز شناخته می‌شود.

همراه با پاسخ تشریحی به تمام سوالات آزمایش و رسم نمودارها و جداول مورد نیاز 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: