دانلود گزارش اقدام پژوهی – چگونه توانستم به یکی از دانش آموزان دچار کم توانی ذهنی خواندن و نوشتن بیاموزم؟

دانلود گزارش اقدام پژوهی – چگونه توانستم به یکی از دانش آموزان دچار کم توانی ذهنی خواندن و نوشتن بیاموزم؟

دانلود گزارش اقدام پژوهی – چگونه توانستم به یکی از دانش آموزان دچار کم توانی ذهنی خواندن و نوشتن بیاموزم؟

هدف اقدام پژوهی حاضر تعیین وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموز کم توان ذهنی بود. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری پژوهش فقط یک نفر می باشد که دچار کم توانی ذهنی است این دانش آموز دیر می آموزد و زود فراموش می کند در همان روز نخست شروع سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با شناسایی وجود چنین دانش آموزی در کلاس ششم نصر و به دنبال گردآوری اطلاعاتی جزء به جزء رفتار دانش آموز مذکور، جهت اتخاذ روش های آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در نهایت با همکاری مشاور، مدیر، خانواده دانش آموز مذکور و تلاش های بنده و همکارانم توانستم حدود ۲۰ حرف الفبای فارسی و جمع و تفریق اعداد دو رقمی را به این دانش آموز بیاموزیم.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: