دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف۳ گچساران

دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف۳ گچساران

دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف۳ گچساران

ایستگاه فشار ضعیف۳ گچساران دارای ۵ ردیف تراکم می باشد ، که هر یک ردیف کمپرسور دارای سه مرحله  و در شرایط طراحی عادی ۴ ردیف در مدار و دیگری به صورت آماده این شرایط طراحی شده ، جهت تراکم گازهای جدا شده از مراحل مختلف در عملیات بهره برداری ۳ می باشد ، که شرایط تولید ایجاب می کند ، برنامه ریزی این چنین صورت گیرد ولی اکنون شرایط تولید تغییر کرده و در نتیجه پایین آمدن تولید ، گاز همراه نیز کم شده و تغییراتی درعملیات صورت گرفته است .

گاز مرحله چهارم در بهره برداری ۳ دارای فشار نزدیک به فشار اتمسفر می باشد که در دو ردیف تراکم C701/A/B و از طریق K.O.DRUM-S-701A/B می گذرد متراکم می گردد سپس با گاز های مراحل دوم و سوم مخلوط شده  وارد ایستگاه می گردد.

طراحی کارخانه در کل برای گازهای مرحله اول به میزان تولید ۹۱۵/۲۳۹ متر مکعب  در ساعت و مجموع گازهای مراحل دوم ، سوم و چهارم به میزان تولید ۶۴۸/۴۳ متر مکعب در ساعت از بهره برداری شماره ۳ برنامه ریزی شده است.

دو عدد لجن گیر به صورت موازی نصب گردیده اند که در مدخل ورودی کارخانه سر راه گازهای جمع آوری شده مراحل سرچاهی قرار گرفته اند . هر کدام ظرفیت معادل ۵۰% کل گاز ورودی مرحله اول و هر یک می تواند ۵۰۰ بار مایع جابجا نماید که مایعات به صورت عادی به بهره برداری شماره ۳ برگشت داده می شود و اگر مایع در مخزن از ۹۰% تجاوز نماید توسط یک شیر کنترل به گودال سوخت فشار قوی باز گردانده و سوزانده می شود و اگر این عمل به علتی انجام نگرفت ، مخزن از مدار خارج می شود و شیرهای ورودی و خروجی آن بسته می گردند.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: