دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد

یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگزاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو میباشد که هم در شکوفائی و رشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محض رهایی داده و علم  آنها را کاربردی تر کرده و باعث می شود آن را در عرصه عمل آزموده و به مشکلات و نابسامانی های علمی و عملی محیط کار آشنا شده و سرمایه وقت خویش را در جهت رفع آنها مصرف نمایند، که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروریات میباشد.
این گزارش کار در مورد آشنایی با نحوه محاسبات سیستم حقوق و دستمزد در دانشگاه آزاد اسلامی میباشد.

 

» فهرست مطالب:

پیشگفتار
مقدمه
میزان رضایت دانشجو از این دوره
فصل اول (آشنایی کلی با مکان کارآموزی)
معرفی و خدمات محل کارآموزی
فصل دوم (ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی)
تشریح کلی از نحوه کار، وظایف و مسئولیت‌های کارآموز در محل کارآموزی
فصل سوم (آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات)
آشنایی با نحوه محاسبات سیستم حقوق و دستمزد در دانشگاه آزاد اسلامی
تعریف قرارداد کار
ویژگی‌های قرارداد کار
دوره آزمایشی
قراردادهای کارمزدی
نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی
قراردادهای مزدساعتی
مشاغل آموزشی و پژوهشی
محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای مزدساعتی
قراردادهای کارمزد ساعتی
    – نحوه محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای کارمزد ساعتی
آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد اجرایی در دانشگاه آزاد
نرم افزار حقوق و دستمزد
    – نمونه حکم
ثبت ساعات ورود و خروج کارکنان
ثبت مشخصات ماه به صورت دلخواه و تعریف روزهای تعطیل به تعداد مورد نیاز:
ثبت پرداخت وام ها
ثبت اضافات، کسورات، مساعده، پاداش و به کارکنان و محاسبه خودکار آن در لیستهای حقوقی و فیش های حقوقی:
    – ثبت مرخصی ها
    – گزارشات سیستم (نرم افزار)
لیست های حقوقی
   – امکانات سیستم (نرم افزار)
   – امکانات خاص سیستم (نرم افزار)
مشخصات عمومی نرم افزار
سخت افزار مورد نیاز
چگونگی نصب نرم افزار
مشکلات نصب نرم افزار

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: