دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت بیمه

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت بیمه

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت بیمه

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تامین اجتماعی جهت تمرکز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه ،سرمایه گذاری و بهره برداری از آن به منظور اجرای تعهدات قانون تامین اجتماعی ،سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردیده است.

این سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۷۳/۴/۱۹ جزء نهادهای عمومی غیر دولتی  قرار گرفته و دارای استقلال مالی و اداری است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نیازمند سازماندهی فعالیت های مختلف بیمه ای و درمانی و ایجاد ارتباطات سازمانی و فرا سازمانی است و جهت هدایت هماهنگی ونظارت  کنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ، این سازمان دارای شورای عالی بوده که به مثابه مجمع عمومی موسسات حمایتی اقتصادی عمل می نماید.

 

» فهرست مطالب:

فصل اول (آشنایی کلی با مکان کارآموزی)

آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی
اداره کل تامین اجتماعی استان
تعهدات وحمایتهای شعبه
    الف:تعهدات کوتاه مدت
    ب:تعهدات بلند مدت
چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد
فصل دوم (ارزیابی بخش های مرتبط با رشته کارآموزی)
بانک تعهدات قانونی
بانک درآمد
بانک کارگشایی
حق اشتراک صندوق کارگشایی
ثبت پرداخت وام به کارکنان
حقوق و دستمزد
محاسبه حقوق ومزایای کارکنان
حق تخصصی شامل
محاسبه و واکاوی در مزایای کارکنان
کمک هزینه مسکن کارکنان
بهره وری
کارانه موقت
نیم عشر اجرایی
کلیاتی از مزایا
حق التضمین
بازخرید مرخصی مازاد کارکنان قراردادی
هزینه اولاد
کمک هزینه عائله مند
کسورات حقوق ومزایا
مالیات
بیمه
جریمه غیبت
ثبت اسناد
فصل سوم (آزمون آموخته ها،نتایج و پیشنهادها)
چگونگی پرداختها توسط واحد حسابداری
نرخ حق بیمه
ملاک محاسبه حق بیمه
محاسبه حق بیمه بیمه شدگان
تکالیف،حقوق و ارتباط اداری کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پیمانکاران
ارتباط اداری فی مابین کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: