دانلود گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مسجد سلیمان

دانلود گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مسجد سلیمان

دانلود گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مسجد سلیمان

به طور کلی یک مهندس بهره برداری پس از اتمام و به نتیجه رساندن یک برنامه می بایست اعمال انجام شده  و نتایج حاصله را به نحوی که مورد استفاده سایر بخشهای مربوطه باشد ، گزارش کند. بدیهی است این گزارش در مرحله نخست مشخص کننده هدف و علت انجام آن پروژه خواهد بود.

سپس حاوی کلیه اطلاعات موجود و جمع آوری شده می باشد محاسبات انجام شده تا حد لازم در آن گنجانده شده است . و در آخر نتایج و احیاناً پیشنهادات و دستور کار نیز ذکر شده است.

 

» فهرست مطالب:
فصل اول:
آشنایی با مکان کار آموزی
فصل دوم:
وظایف مهندسی بهره برداری
واحد بهره برداری
مجموعه انشعاب
شیر دروازه ای
محل اندازه گیری فشار
شیر ایمنی
محل اندازه گیری فشار و دما
شیر کنترل
کاهنده جریان
شیر یک طرفه
محل اتصال به لوله های مقسم
لوله های مقسم
مجموعه تفکیک کننده
مخزن و تولید
توربین ها و پمپ ها
لوله های نفت یا گاز
فشار
دما
رژیم جریان
جنس سیال
دبی جریان
مسیر عبور لوله
لوله های نفتی و یا گاز چاه
لوله های انتقال سیال
Gathering Line
تسهیلات سر چاهی
سر لوله زیرین
شیر های جانبی بر روی جدارهای مختلف چاه
شیر اصلی زیرین
شیر اصلی فوقانی
شیر ایمنی سر چاه
قسمت منحنی دار
شیر فوقانی سر چاه
قسمت فوقانی سر چاه
تله سنگ
شیر تولید
لوله تولید
شیر روی لوله آتش
محل تعبیه کردن چوک
لوله آتش
محل نمونه گیری
محل اندازه گیری فشار در لوله ی آتش

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: