دانلود گزارش کار درس ریزپردازنده با پروژه های seven segment/led/keypade

دانلود گزارش کار درس ریزپردازنده با پروژه های seven segment/led/keypade

دانلود گزارش کار درس ریزپردازنده با پروژه های seven segment/led/keypade

» آزمایش۱:

در این آزمایش سعی بر این شده تا با استفاده از یک ریزپردازنده دستوراتی به هشت LED داده شود تا هرکدام از این LEDها روشن و سپس خاموش و پس از ۲۵۰ms دوباره LED بعدی روشن شود و در نهایت پس از روشن شدن تمامی LEDها دوباره به ابتدا باز گردد.

 

» آزمایش۲:

در این آزمایش سعی بر این شده تا با استفاده از یک ریزپردازنده دستوراتی به هشت LED داده شود تا هرکدام از این LEDها روشن و سپس خاموش و پس از ۲۵۰ms دوباره LED بعدی روشن شود و در نهایت پس از روشن شدن تمامی LEDها دوباره از انتها به ابتدا روشن  گردد.

 

» آزمایش۳:

در این آزمایش سعی بر این شده تا با استفاده از یک ریزپردازنده دستوراتی به هشت LED داده شود تا هرکدام از این LEDها روش و سپس دیگری روشن گردد و پس از اینکه تمام آنها روشن شد از آخر شروع به خاموش شدن کند.

 

» آزمایش۴:

در این آزمایش سعی بر این شده تا با استفاده از یک ریزپردازنده و یک عدد سون سگمت دستوراتی توسط دو عدد کلید داده شود که با هر بار فشار دادن کلید بالایی یک عدد از ۱ تا ۹ بر روی نمایشگر نشان داده شود و سپس با استفاده از کلید دیگر در جهت عکس از این اعداد کم گردد.

 

» آزمایش۵:

در این آزمایش سعی بر این شده تا با استفاده از یک ریزپردازنده و یک عدد کی پد اعدادی را که فشار داده می شوند بر روی LCD به نمایش در آورده شود.

 

  • کد های مورد نیاز به زبان C داخل گزارش کار نوشته شده و در محیط کدویژن اجرا شده است.
  • تصاویری از طراحی و اجرا در پروتئوس در گزارش کار موجود می باشد.
  • تمامی این موارد به صورت مجزا و حاوی کد مورد استفاده در این گزارش کار قرار داده شده است که می توان به راحتی به آن ها دسترسی پیدا کرد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: