آموزش و پرورش

دانلود نکات مهم منابع عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دانلود نکات مهم منابع عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اهمیت انتخاب درست منابع عمومی آزمون استخدامی برای افرادی است که بخواهند حتما جزو نفرات برتر باشند! توجه داشته باشید که افراد برتر آزمون های استخدامی معمولا نمره خوبی در دروس عمومی کسب می کنند، پس اگر در دروس عمومی خیلی خوب ظاهر نشوید تا […]

دانلود نمونه سوالات روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری (استخدامی)

دانلود نمونه سوالات روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری (استخدامی) با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد […]

دانلود نمونه سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری (استخدامی)

دانلود نمونه سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری (استخدامی) با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به هنرآموز حسابداری به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب استخراج شده اند؛ […]

دانلود جدیدترین نمونه سوال تخصصی دبیری معارف اسلامی

دانلود جدیدترین نمونه سوال تخصصی دبیری معارف اسلامی با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات دبیری معارف اسلامی بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به دبیری معارف اسلامی به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب […]

دانلود نمونه سوال تخصصی دبیری علوم تجربی زیست (ویژه استخدامی)

دانلود نمونه سوال تخصصی دبیری علوم تجربی زیست (ویژه استخدامی) با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات دبیری علوم تجربی زیست بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به دبیری علوم تجربی زیست به صورت حرفه ای، مفید […]

دانلود جدیدترین نمونه سوال تخصصی دبیری مطالعات اجتماعی

دانلود جدیدترین نمونه سوال تخصصی دبیری مطالعات اجتماعی با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات دبیری مطالعات اجتماعی بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به دبیری مطالعات اجتماعی به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب […]

دانلود جدیدترین نمونه سوال خلاقیت تصویری

دانلود جدیدترین نمونه سوال خلاقیت تصویری با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات خلاقیت تصویری بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به خلاقیت تصویری به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب استخراج شده اند؛ پاسخ […]

دانلود جدیدترین نمونه سوال راهنمای معلم تربیت بدنی متوسطه دوم

دانلود جدیدترین نمونه سوال راهنمای معلم تربیت بدنی متوسطه دوم با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات دبیری تربیت بدنی بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به دبیری تربیت بدنی به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد […]

دانلود نمونه سوال هنرآموز صنایع چوب و مبلمان (ویژه استخدامی)

دانلود نمونه سوال هنرآموز صنایع چوب و مبلمان (ویژه استخدامی) با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات هنرآموز صنایع چوب و مبلمان بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به هنرآموز صنایع چوب و مبلمان به صورت حرفه […]

دانلود نمونه سوال هنرآموز امور دامی (ویژه استخدامی)

دانلود نمونه سوال هنرآموز امور دامی (ویژه استخدامی) با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات هنرآموز امور دامی بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به هنرآموز امور دامی به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب […]