آزمون نئو

دانلود نمونه آزمون نئو – نمونه اجرا شده تست نئو – نمونه تفسیر آزمون نئو (دو نمونه گزارش کار)

دانلود نمونه آزمون نئو – نمونه اجرا شده تست نئو – نمونه تفسیر آزمون نئو (دو نمونه گزارش کار) بخشی از متن نمونه اول: توصیف کلی شخصیت بر مبنای عوامل ۵ گانه این فرد دارای درجۀ بسیار بالایی از بی ثباتی هیجانی نیز است. داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس […]

دانلود نمونه تست نئو انجام شده – یک نمونه تفسیر تست نئو (نمونه دوم)

دانلود نمونه تست نئو انجام شده – یک نمونه تفسیر تست نئو (نمونه دوم) عصبیت: این فرد این توانایی را در خویش می بیند که در رویارویی با موقعیت های بغرنج خود را کنترل کند. وی به راحتی می تواند در برابر هوس ها و کشش های خود مقاومت کند، چون ظرفیت بالایی از تحمل را […]