اندیشه اسلامی

دانلود تحقیق درباره اندیشه اسلامی

دانلود تحقیق درباره اندیشه اسلامی ملاک خوبی را لذت، پاره ای دیگر سودمندی مادی، برخی دیگر قدرت و گروهی هم عرف جامعه می دانند و معتقدان به خدا، اوامر خدا و عقل را ملاک خوبی بر می شمارند. بی گمان اختلاف عقیده در همه حوزه های دانش وجود دارد. حوزه فعالیت علوم تجربی، محدود به […]

دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی۲ غفارزاده (همراه با پاسخ)

دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی۲ غفارزاده (همراه با پاسخ) دیرینه ترین آثاری که باستان شناسان به آن دست یافته اند، بر آن دلالت دارد که زندگی انسان پیوسته با دین و دینداری همراه بوده است، هر چند این پدیده در هر عصر و قاره ای به صورتی خاص جلوه گر شده است. قرآن نیز بر […]

دانلود پاورپوینت اندیشه اسلامی ۱

دانلود پاورپوینت اندیشه اسلامی ۱ در تاریخ فلسفه، خودشناسی، از نظریات اساسی سقراط بوده است. امیر مومنان علی (ع) می فرمایند: کسی که به خود شناسی دست یابد، به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است. ایمانوئل کانت می گوید: انسان قبل از هر چیزی باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی خود بپردازد.   » […]