بازیافت نفت

دانلود مقاله بررسی و مقایسه بازیافت نفت با استفاده از شبیه سازی تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی در یکی از مخازن نفت زیر اشباع شکافدار ایران

دانلود مقاله بررسی و مقایسه بازیافت نفت با استفاده از شبیه سازی تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی در یکی از مخازن نفت زیر اشباع شکافدار ایران بخش بزرگی از نفت جهان در سنگ های مخازنی وجود دارند که بطور طبیعی شکاف دار می باشند. درک اثر متقابل شکاف و ماتریکس یک چالش منحصر بفرد […]

دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی سیلاب زنی با پلیمر جهت افزایش برداشت از مخازن نفتی با استفاده از یک پلیمر جدید

دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی سیلاب زنی با پلیمر جهت افزایش برداشت از مخازن نفتی با استفاده از یک پلیمر جدید سیلاب زنی با پلیمر به عنوان روش بهبود یافته سیلاب زنی با آب در جهت افزایش برداشت ازمخازن نفتی کاربرد فراونی دارد. تزریق پلیمر که به عنوان یکی از روش های EOR محسوب می شود در گروه […]