تست نئو

دانلود نمونه تست نئو – نمونه تفسیر تست نئو – نمونه تفسیر آزمون نئو ۲۴۰ سوالی (نمونه اول)

دانلود نمونه تست نئو – نمونه تفسیر تست نئو – نمونه تفسیر آزمون نئو ۲۴۰ سوالی (نمونه اول) این فرد دارای درجۀ بسیار بالایی از بی ثباتی هیجانی نیز است. داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دائمی و فراگیر مبنای مقیاس عصبیت(N) را تشکیل می دهند، در هر صورت N در […]

دانلود نمونه تست نئو انجام شده – یک نمونه تفسیر تست نئو (نمونه دوم)

دانلود نمونه تست نئو انجام شده – یک نمونه تفسیر تست نئو (نمونه دوم) عصبیت: این فرد این توانایی را در خویش می بیند که در رویارویی با موقعیت های بغرنج خود را کنترل کند. وی به راحتی می تواند در برابر هوس ها و کشش های خود مقاومت کند، چون ظرفیت بالایی از تحمل را […]