تمدن اسلامی

دانلود کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر محمد مصطفی اسعدی

دانلود کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر محمد مصطفی اسعدی با توجه‌ به ضرورت بازنگری در سرفصل‌های دروس معارف، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تشکیل کارگروه ویژه و استفاده از نظرات اساتید محترم اقدام به تولید محتوای جدید در قالب طرح تحول کوتاه‌مدت در ۱۰ سرفصل کرده است. کتاب تاریخ فرهنگ […]