درسنامه فارسی نهم درس 1

دانلود درسنامه فارسی نهم (درس ۱ – آفرینش همه تنبیه دل است)

دانلود درسنامه فارسی نهم (درس ۱ – آفرینش همه تنبیه دل است) کتاب فارسی پایۀ نهم، بر بنیاد رویکرد عام «برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران»، یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه (علم، تفکر، ایمان، اخلاق و عمل) و جلوه های آن در چهار پهنۀ (خود، خلق، خلقت و […]