درسنامه فارسی نهم درس 3

دانلود درسنامه فارسی نهم (درس ۳ – مثل آیینه – کار و شایستگی)

دانلود درسنامه فارسی نهم (درس ۳ – مثل آیینه – کار و شایستگی) کتاب فارسی پایۀ نهم، بر بنیاد رویکرد عام «برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران»، یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه (علم، تفکر، ایمان، اخلاق و عمل) و جلوه های آن در چهار پهنۀ (خود، خلق، خلقت […]