درسنامه فارسی نهم درس 4

دانلود درسنامه فارسی نهم (درس ۴ – هم نشین)

دانلود درسنامه فارسی نهم (درس ۴ – هم نشین) کتاب فارسی پایۀ نهم، بر بنیاد رویکرد عام «برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران»، یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه (علم، تفکر، ایمان، اخلاق و عمل) و جلوه های آن در چهار پهنۀ (خود، خلق، خلقت و خالق)، بر پایۀ […]