درسنامه فارسی هشتم درس 2

دانلود درسنامه فارسی هشتم (درس ۲ – خوب جهان را ببین – صورتگر ماهر)

دانلود درسنامه فارسی هشتم (درس ۲ – خوب جهان را ببین – صورتگر ماهر) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هشتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت […]