درسنامه فارسی هشتم درس 6

دانلود درسنامه فارسی هشتم (درس ۶ – راه نیک بختی)

دانلود درسنامه فارسی هشتم (درس ۶ – راه نیک بختی) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هشتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری رساند […]