درسنامه فارسی هفتم درس 4

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۴ – با بهاری که می رسد از راه – زیبایی شکفتن)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۴ – با بهاری که می رسد از راه – زیبایی شکفتن) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب […]