درسنامه فارسی هفتم درس 6

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۶ – قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟)

دانلود درسنامه فارسی هفتم (درس ۶ – قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت […]