درس ارگونومی مهندسی صنایع

دانلود پاورپوینت ارگونومی کوله پشتی – رشته مهندسی صنایع

دانلود پاورپوینت ارگونومی کوله پشتی – رشته مهندسی صنایع ارگونومی یا مهندسی فاکتور های انسانی یعنی قانون کار که به بررسی تعامل انسان با ماشین می پردازد. همچنین ارگونومی را تحت عنوان مطالعه ی قوانین کار و یا ارتباط بین کارگر و محیط کار می شناسیم. پروژه ارگونومی کیف و کوله پشتی مربوط به درس ارگونومی […]