درمان خودکشی

دانلود پاورپوینت درباره خودکشی

دانلود پاورپوینت درباره خودکشی خودکشی تلاشی آگاهانه به منظور خاتمه دادن به زندگی شخص توسط خودش می‏باشد که ممکن است این تلاش به اقدام تبدیل گردد یا فقط به شکل احساسی در فرد بماند. افراد وقتی که در حالت معمول و همیشگی خود از لحاظ ذهنی نیستند افکار خودکشی را تجربه می کنند. این امر […]