دروغگویی در خردسالان

دانلود پاورپوینت دروغگویی در کودکان

دانلود پاورپوینت دروغگویی در کودکان بعضی از والدین رفتار خشونت بارتری با فرزندان خود دارند، به کوچکترین بهانه آنها را کتک می زنند، در مقابل دیگران پرخاش و تحقیرشان می کنند. به خیال اینکه با خشونت و پرخاش و تنبیه و نیش زبان خواهند توانست جلو انحرافات روانی کودک را بگیرند. کودک به خاطر ترس […]