دمیستر زیگزاگی

دانلود مقاله بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر رژیم برخورد قطره با سطح بر عملکرد جداسازی قطره‌های آب از هوا در دمیستر زیگزاگی

دانلود مقاله بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر رژیم برخورد قطره با سطح بر عملکرد جداسازی قطره‌های آب از هوا در دمیستر زیگزاگی در مطالعه حاضر، عملکرد دمیستر زیگزاگی برای جداسازی قطره‌های پراکنده مایع از جریان گاز، به روش عددی بررسی شده است. به‌طور کلی قطره‌های مایع در برخورد با پره دمیستر و تشکیل فیلم مایع، […]