دکتر ابراهیمی

دانلود نمونه سوالات فیزیولوژی اعصاب و غدد – دکتر ابراهیمی

دانلود نمونه سوالات فیزیولوژی اعصاب و غدد – دکتر ابراهیمی فیزیولوژی (Physiologie) یا کاراندام‌شناسی (مصوب فرهنگستان زبان) یا تن‌کردشناسی، دانش عملکرد سامانه‌های زنده است و یکی از مهمترین شاخه‌های زیست‌شناسی (بیولوژی) است که به مطالعه اعمال حیاتی موجود زنده، اندام‌ها، بافت‌ها، سلول و عناصر آن می‌پردازد. برای درک عمیق اعمال حیاتی، سعی می‌گردد که خواص […]