دکتر فرخ پی

دانلود کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت دکتر فرخ پی

دانلود کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت دکتر فرخ پی این کتاب برای دانشجویان رشته نفت در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس زبان تخصصی به ارزش ۲ واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند. دشواری چنین کاری بر دانشمندان و صاحبنظران […]