دکتر محمدی

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد – دکتر محمدی

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد – دکتر محمدی روان‌شناسی یا سایکولوژی (Psychology) علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعهٔ روان (ذهن)، فرایند ذهنی و رفتار در موجودات زنده می‌پردازد. به عبارت دیگر، روان‌شناسی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی می‌پردازد. منظور از «رفتار»، کلیهٔ حرکات، اعمال و رفتار قابل […]