دین

دانلود تحقیق درباره اندیشه اسلامی

دانلود تحقیق درباره اندیشه اسلامی ملاک خوبی را لذت، پاره ای دیگر سودمندی مادی، برخی دیگر قدرت و گروهی هم عرف جامعه می دانند و معتقدان به خدا، اوامر خدا و عقل را ملاک خوبی بر می شمارند. بی گمان اختلاف عقیده در همه حوزه های دانش وجود دارد. حوزه فعالیت علوم تجربی، محدود به […]