طراحی لرزه ای

دانلود طراحی بر اساس عملکرد و مقایسه با طراحی بر اساس مقاومت (بهسازی لرزه ای)

دانلود طراحی بر اساس عملکرد و مقایسه با طراحی بر اساس مقاومت (بهسازی لرزه ای) این پروژه شامل طراحی بر اساس مقاومت یک ساختمان ۷ طبقه و طراحی بر اساس عملکرد (تحلیل غیر خطی استاتیکی) پوش اور و همچنین مقایسه این دو با یکدیگر است.   مشخصات پروژه :  خاک بستر پروژه موردنظر از نوع […]