فوریت های روانپزشکی

دانلود پاورپوینت فوریت‌های روانپزشکی

دانلود پاورپوینت فوریت‌های روانپزشکی فوریت موقعیتی است ناگهانی و غیرمنتظره که احتیاج به توجه فوری دارد. مثل: بروز ناگهانی اختلالات یا رفتارهای غیرعادی. به طور کلی فوریتهای روان‌پزشکی، عبارت است از هر گونه اختلال تفکر، احساس یا عمل که مداخله فوری برای آن ضرورت دارد. فوریت روانپزشکی مجموعه‌ای است از خصایص بالینی و سهمی که […]