مقاله مدیریت

دانلود مقاله بررسی رابطه قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن ارزش و هزینه حقوق و دستمزد

دانلود مقاله بررسی رابطه قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن ارزش و هزینه حقوق و دستمزد در این پژوهش قصد داریم ارتباط بین قابلیت پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت سود با نوسان پذیری سود و مربوط بودن آن به ارزش وهزینه حقوق و دستمزد کارکنان را بررسی نماییم. پژوهش های اخیر نشان می […]

دانلود مقاله مروری بر مفاهیم اقتصاد سبز

دانلود مقاله مروری بر مفاهیم اقتصاد سبز در قرن اخیر انسان امروزی با پیش روی در توسعه تکنولوژی و زیرساخت های صنعتی در جهت توسعه شهرها به بهره برداری بدون تعقل از اکوسیستم پرداخته و نابودی جنگل ها و مراتع از یک سو و آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی از سوی دیگر، ادامه حیات […]

دانلود مقاله بررسی و تحلیل پتانسیل های ایجاد هتل های سبز در مشهد

دانلود مقاله بررسی و تحلیل پتانسیل های ایجاد هتل های سبز در مشهد گردشگری یکی از فعالیت های روبه رشد در سراسر جهان است، به دنبال توجهات جهانی به مقوله محیط زیست در دهه های گذشته و ارزش یافتن پارادایم گردشگری پایدار و پدید آمدن مفاهیمی چون اکوتوریسم، گردشگری سبز یا مسئولانه، به عنوان مکانیسم […]

دانلود مقاله بررسی نقش مواد مخدر در اقتصاد دولتی و تشدید پولشویی

دانلود مقاله بررسی نقش مواد مخدر در اقتصاد دولتی و تشدید پولشویی نتیجه تجارت سیاه مواد مخدر، پول کثیف است، ثروت انبوهی که چشم قاچاقچیان را کور کرده است. آنان برای سرپوش نهادن بر عواید حاصل از جرایم مربوط به مواد مخدر به سمت تطهیر پول های کثیف می روند اما تبعات این پولشویی ۸۰ […]

دانلود مقاله بررسی نقش و تاثیرگذاری وابستگی به بدهی و نسبت های مالی کلیدی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله بررسی نقش و تاثیرگذاری وابستگی به بدهی و نسبت های مالی کلیدی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هدف این پژوهش بررسی نقش و تاثیرگذاری وابستگی به بدهی و نسبت های مالی کلیدی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق […]

دانلود مقاله بررسی تاثیر نگهداری بیش از حد موجودی نقد بر ارزش شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله بررسی تاثیر نگهداری بیش از حد موجودی نقد بر ارزش شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است.از طرفی بازده سهام و ارزش شرکت برای بسیاری از سرمایه گذاران ضروری است. لذا در تحقیق حاضر به بررسی […]

دانلود مقاله نقش فن آوری اطلاعات در تکنیک های ثبتی و گزارشی حسابداری و حسابرسی داخلی و تاثیر آن در مدیریت اقتصادی کسب و کار در سال ۲۰۱۸

دانلود مقاله نقش فن آوری اطلاعات در تکنیک های ثبتی و گزارشی حسابداری و حسابرسی داخلی و تاثیر آن در مدیریت اقتصادی کسب و کار در سال ۲۰۱۸ سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیری های مدیریت راهبردی در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیری ها نقش تعیین […]

دانلود مقاله مروری بر کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن

دانلود مقاله مروری بر کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن حرفه حسابرسی حوادث متعددی را در سال های اخیر تجربه کرده که پایه های حرفه را به لرزش درآورده است. بطور مثال رسوایی های ورلدکام و انرون که هر دو در تقلب هایی گرفتار شدند که حسابرسان را باعث آن دانستند. بعد از وقوع […]

دانلود مقاله مروری بر مفاهیم تولید ناب

دانلود مقاله مروری بر مفاهیم تولید ناب هدف از تولید بکارگیری سیستم های ناب با استفاده از رویکردهای کاربردی و آموزش های علمی و عملی می باشد. سیستم تولید ناب کاهش سیستماتیک انواع اتلاف ها در تولید و فرآیند های مرتبط می باشد. واژه ناب همچنین شامل مفهوم بهبود جریان تولید از طریق برآورده نمودن […]

دانلود مقاله تهیه دستورالعمل جهت استقرار نظام کنترل داخلی

دانلود مقاله تهیه دستورالعمل جهت استقرار نظام کنترل داخلی کنترل داخلی، بخش مهمی از مدیریت یک سازمان است. بخشی که شامل برنامه ها، روش ها و رویه های مورد استفاده سازمان در دستیابی به رسالت وجودی و اهداف خرد و کلان خود است. هدف نظام کنترل داخلی و حسابرسی ، بهبود توان مدیریت شرکت مورد […]